ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták








"Aranyam, ezüstöm nincs, de amim van azt neked adom: a názáreti Jézus nevében..."
/ApCsel 3,6/











Rafael Merry del Val bíboros: Az alázatosság litániája
A Szeretet Misszionáriusainak napi imádsága

Szabadíts meg, Jézus!

a vágytól, hogy megbecsüljenek,
a vágytól, hogy népszerű legyek,
a vágytól, hogy fölemeljenek,
a vágytól, hogy tiszteljenek,
a vágytól, hogy dicsérjenek,
a vágytól, hogy mások elé helyezzenek,
a vágytól, hogy tőlem tanácsot kérjenek,
a vágytól, hogy engem elismerjenek,
a vágytól, hogy engem megkíméljenek;

a félelemtől, hogy engem megaláznak,
a félelemtől, hogy lenéznek vagy leráznak,
a félelemtől, hogy kitesznek korholásnak,
a félelemtől, hogy megrágalmaznak,
a félelemtől, hogy mellőznek, vagy elfelejtenek,
a félelemtől, hogy majd kigúnyolnak,
a félelemtől, hogy velem rosszul bánnak,
a félelemtől, hogy ócsárolnak és gyaláznak,
a félelemtől, hogy gyanúval fogadnának,

Add kegyelemedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!

hogy másokat nálam jobban szeretnek,
hogy másokat nálam többre becsülnek,
hogy világ szemében más növekszik, és én kisebbedek,
hogy az erényt másokban dicsérik és a jót bennem nem veszik észre,
hogy másokat nálam jobban előtérbe helyeznek mindenben,
hogy mások szentebbek, jobbak nálam - és én csak olyan szent leszek, amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem!





A "Szeretet Misszionáriusai" rend lelkisége és felépítése

1910. augusztus 26.-án született Boldog Kalkuttai Teréz anya, Agnes Gonxha Bojaxhio néven Skopjeban, ami ma Macedóniához tartozik, egy albán családban. 1929-ben Indiába érkezett és a negyvenes évek közepétől Kalkutta város egyik nyomornegyedében dolgozott, ahol 1950. október 8.-án megalapította a Szeretet Misszionáriusai Nővérek rendjét. A szegények, nélkülözők, betegek, árvák közötti emberbaráti tevékenységéért 1979-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1997. szeptember 5.-én hunyt el, rendjének kalkuttai központjában temették el, sírja azóta zarándokhellyé vált. 2003. október 19.-én -a Rózsafűzér évében, - boldoggá avatta II. János Pál pápa, /Teréz anya volt az 1319. akit II. János Pál pápa boldoggá avatott/. Szentté avatását már megkezdték.
Boldog Kalkuttai Teréz anya kongregációja a Szeretet Misszionáriusai 1950-es alapítása óta megkülönböztető jellegzetességei ellenére harmonikusan illeszkedik a Római Katolikus Anyaszentegyházba. A rend minden tagja a keresztfára feszített, haldokló Jézus szomjúságát hivatott csillapítani a szegények legszegényebbjeinek szolgálata által.
Magyarországon az aluljárókban, hidak alatt, utcán tengődő hajléktalanok, kórházakban abortuszra készülő kismamák, a kábítószeres fiatalok, a rákbeteg vagy elhagyatott, idős haldoklók "színe alatt", a világ más részein - százhúsz országban működő több, mint 650 ház körül - pedig, leprások, AIDS-esek, az éhező gyermekek vagy magatehetetlen rokkantak között találkozhatunk Jézussal.
A lázas beteg tényleges szomjazásával, a magzatot tehernek érző kismamák szorongásával, hajléktalanok kitaszítottságával, a magányos öregek túlzó ragaszkodásával, a haldoklók néma tekintetével szól Jézus: Szomjazom a lelkek szeretete után. Szeresd bennem embertársadat, hogy ő megtaláljon engem a te szereteted által, mert én vagyok az út, az igazság és az élet.
A kérés szelíd és halk, sokszor elmegyünk mellette tétlenül, de ha egyetlen egyszer képesek vagyunk Isten szeretetét közvetíteni a szenvedő emberi lélekhez, dal fakad a szívünkben. A rend minden tagja így van ezzel. A Szeretet Misszionáriusai rend virágzásának, terjedésének és erejének titka a szomjazó Jézus.

Boldog Kalkuttai Teréz anya rendje nyolc ágból épül fel.

Az első négy ág a missziós házakban élő, szerzetesi fogadalmat /tisztaság, szegénység, engedelmesség/ tett, rendi ruhát viselő tagokból áll. Öltözetük: a cselekvő és szemlélődő nővérek az egész világon egyforma, fehér kék szegélyes szárit viselnek, szükség szerint sötétkék kardigánnal vagy kabáttal kiegészítve. A szári, mint öltözet egyedülálló a Római Katolikus Egyházban. Teréz anya azért választotta ezt, mert Indiában a legszegényebb nők ebben az egyszerű anyagú és szövésű ruhában járnak. A kék csíkok elrendezése is a szegényességre utal, egyedül a szín szimbolikus. A fehér a tisztaság az ima színe, a kék, pedig Szűz Máriát jelenti. Az első fogadalomtételkor minden nővér a rendben kapott új neve mellé felveszi a Mária nevet is.
Teréz anya Magyarországon 1986-ban és 1989-ben járt. Mindezt láthatjuk itthon is, mivel Magyarországra 1989. június 16.-án hozta el Teréz anya az első négy nővért. Ezen történelmi napon volt Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése is, tehát a magyar történelem és Teréz anya rendjének története egybe fonódik.
A férfi ágak tagjai szintén fehér színű, egyszerű, bokáig érő vászon ruhát viselnek, szükség esetén sötétkék kapucnis kabáttal. Mezítláb saruban járnak, ha szükséges, fizikailag még nehezebb szolgálatot vállalva, mint a női szerzetesek.

Az ötödik ág a "Teréz anya karizmáival" rendelkező, nem szerzetes áldozó papok csoportja. Ők látják el a szerzetes nővérek lelki, hitéleti segítését és a rendhez kapcsolódó világiak lelki vezetését. A rend nemzetközi nyelve: angol.

A hatodik ág a Világi Szeretet - Misszionáriusok csoportja. A világi rend központja Rómában van. Magyarországon 1990 óta működik ilyen, az első magyarországi fogadalom tétel 1991. májusában volt Dr. Mester Antal orvos személyében. Paskai László bíboros atya 2001-ben, Bajzáth Ferenc atyát nemzeti lelki tanácsadó tisztében /spiritulális/ megerősítette.

A hetedik ág a munkatársak, önkéntesek, jótevők csoportja. A mozgalomhoz vallási hovatartozás nélkül lehet csatlakozni. Hazánkban is az 1980-as évek elejétől ez a mozgalom elterjedt. 1980. május 9.-én Kozma Imre atya a Máltai Szeretet Szolgálat vezetője tartotta a mozgalomért felajánlott első szentmisét.

A nyolcadik - nagyon megbecsült rendi ág - a Beteg és Szenvedő Munkatársak csoportja. Ők Teréz anyáék rendkívüli erőforrásai. Rendi sajátosság, hogy a szegényeket tevőlegesen szolgáló nővérekhez egy-egy olyan "munkatárs" kapcsolódik, aki betegsége miatt cselekvő szolgálatra képtelen, de szenvedésének kegyelmi erejét felajánlja Jézus Krisztusnak azért a szerzetes nővérért, akit a rend kijelöl számára. Teréz anya lelki testvére nem régen hunyt el. Ez a mozgalom is szintén a nyolcvanas évektől folyamatos Magyarországon. Az első szervező Forró Mária SC volt.
Forrás: Kilenced Teréz anyával


"Uram, ha meggyőződéssel vallom, hogy szegény vagyok, de egy őszinte pillanatban észreveszem, hogy büszkeségem és irigységem gazdagon burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!
Uram, ha véletlenül összekeverem a mennyek országát a világ birodalmaival, add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!"

Boldog Kalkuttai Teréz anya















Teréz anya imája Máriához

Mária, Jézus anyja, légy mindnyájunk édesanyja,
hogy mi is tiszta szívűek legyünk, miként te voltál,
hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted Őt,
hogy a legszegényebbek szolgálatára legyünk,
ahogy te tetted, hiszen mindannyian
Isten szegényei vagyunk!


Hallgass Jenő Zoltán 1912-1980. Rómában élt, mélykúti gyökerekkel rendelkező szobrász művész alkotása.

Anyaság - Mária a gyermekkel terrakotta dombormű 1946.







"Szeretet Misszionáriusai" csoportról





"Szegények mindig vannak veletek. Akkor tehettek velük jót, amikor akartok." Mk 14,7

1997. Szent Erzsébet napján hirdettük meg, hogy minden hónap első péntekén, adományozónként, egy kg tartós élelmiszert fogadunk a rászorulók részére a plébánián.
Az adományozókat hívjuk "Szeretet Misszionáriusai"-nak.
Az adományok fogadását egy fő karitász tag végzi. Korábban regisztrációs lapon lett rögzítve az adomány fogadása. Ma már ez nincs.
Körülbelül 4 havonta gyűlik össze annyi tartós élelmiszer, hogy abból 30 db segélycsomagot tudunk készíteni egy-egy utcaapostoli régióban, tehát évente 90 db segélycsomagot tudunk juttatni a rászorulókhoz, ugyanis 3 utcaapostoli régió van.
Évek során, ahogy romlanak a szociális körülmények, alkalmanként van olyan adományozó, aki az 1 kg tartós élelmiszernél jóval többet ad. Ez örvendetes számunkra, a hitelességünket is bizonyítja. E helyről is köszönjük! Isten fizesse meg bőséges áldásával!
Az adományok odaítélését közösen beszélik meg a csomagosztásra kerülő régió utcaapostolai.
Csomagokat készítenek a rendelkezésre álló élelmiszerekből, és karitász emblémás szákokban, ők viszik el a rászorulókhoz. Kis tájékoztató is kerül az élelmiszerek mellé, hogy kik vagyunk, mik a szolgálataink, stb.
Minden év október 7.-én szentmisére hívjuk a "Szeretet Misszionáriusai" csoport tagjait, ugyanis 1950. október 7.-én alapította Boldog Kalkuttai Teréz anya a "Szeretet Misszionáriusai" rendet.


"Amit nekem adsz, mindenkinek adod,
hirdeti a földi hatalom.
Amit mindenkinek adsz, nekem adod,
hirdeti az égi hatalom."

Weöres Sándor















EGY FALAT SEGÍTSÉG MINDENBŐL ELKÉL!








"A szeretet otthon kezdődik.
Mindenek előtt közvetlen környezetünkben, a családban, a szomszéd öregemberben, munkahelyi kollégában. Egy jó szó, türelmes meghallgatás, egy kis szolgálat, egy mosoly: ezzel küld hozzájuk Isten, ezzel visszük neki Istent."







"A legborzasztóbb betegség ma nem a lepra, vagy tuberkolózis - inkább az, az érzés, hogy valaki nem kívánatos, senki nem törődik vele, mindenki elhagyja.
A legnagyobb rossz a jóakaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség, az útszélen tengődő felebarát iránt, akit gyötör a kizsákmányolás, a korrupció, a szegénység és a betegség."

Boldog Kalkuttai Teréz anya










Kalkuttai Teréz anya: Az élet himnusza










Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad.
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!










Boldog Kalkuttai Teréz anya sírja Kalkuttában, az anyaház földszinti termében. A sír zarándokhellyé vált.






Az indiai kormány úgy határozott, hogy Boldog Kalkuttai Teréz anya születés napját ezentúl az "árvák napjává" nyilvánítja. Minden árvának, akinek nem ismerik születési dátumát, augusztus 26.-án ünneplik majd születésnapját.

Párizsban a híres Louvre múzeumban több gyönyörű festmény és szobor között elhelyeztek egy kis üvegvitrint.
Benne egy bádog vödör, egy szári és egy pár szandál, szemüveg és rózsa füzér.
A vitrin alatt felírat:
"Kalkuttai Teréz anya összes vagyona".





"Dicsőítsétek az Urat citerával
tízhúrú hárfán zengjétek fölségét!
Énekeljetek új dalt az Úrnak,
Daloljatok neki szép öröm éneket zengve!"

Zsolt.33, 2-3

Szeretettel hívtuk és vártuk a "Szeretet Misszionáriusai" Csoport tagjait és családtagjaikat, Fábián Erzsébet mélykúti származású, Ausztriában élő hárfaművész koncertjére.
1999. június 13.




Fábián Erzsébet
1948-2011







Szeretet Misszionáriusai csoport megvendégelése 2000. október 8.
Köszönet a szolgálatért.
"Amíg időnk van tegyünk jót mindenkivel."
Gal.10.






Honlapkészítés