ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták
Kozla Henrik
kelebiai egyéni vállalkozó részére
A Katolikus Karitász mélykúti csoportja szeretné megköszönni az önzetlen támogatását a napos kacsák felajánlásáért. A kiskacsákat, ez esetben 230 db-ot a helyi Nagycsaládosok Egyesületének rászoruló családjai kapják.
Isten fizesse meg a segítségét!

Mélykút, 2014. június 26.

Szolgáló szeretettel:
Katolikus Karitász mélykúti csoportja.
Kedves Testvérek!


A magyar Lepramisszió működésének 40 éves évfordulója alkalmából szeretettel köszöntjük a testvéreket.
Isten bőséges áldását kívánjuk további nagylelkű, önzetlen szolgálatukra!Add Uram ...
Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen.
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe.
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék.
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek.
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell.
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem,
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság - csak az - igazság befogadására.
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel! Ámen

Mélykút, 2014. április 6.-án.

Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja

Munkácsi Lajosné csoport vezető
Jegyugya Jánosné a lepramissziós szolgálatért felelős közösség vezetője


Kedves Testvérek!A 60. Leprások Világnapján szeretettel köszöntjük a 40 éves Magyarországi Lepramissziót!
Isten áldása kísérje önzetlen szolgálatukat!

"A szeretet ruhájának szegélye van és ez leér a földre.
Felsöpri a szemetet az utakról és a sikátorokból.
Megteheti és meg is kell tennie".
Boldog Kalkuttai Teréz anya

Szolgáló szeretettel: a Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja

Mélykút, 2014. január 30.-án.


ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET, A SZOLGÁLÓ SZERETET VÉDŐSZENTJE KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Mélykút, 2013. november 23.Aki Isten kegyelmét meg akarja őrizni, legyen hálás, ha kegyelmet kap, és béketűrő, ha az tőle eltávozik."

(Kempis Tamás)


Szeretettel a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő csoportja 15. születésnapjára, Isten bőséges áldásával!

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

Mélykút, 2013. május 14.-én.

ILFORNÓ Sütőipari BT

B á c s a l m á s

Tárgy: köszönet

A Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának nevében szeretnék köszönetemet kifejezni a 2013. február 2.-i vajaskifli adományukért. A kiflit a: Milyen a jó segítő, - önismereti tréning részt vevői használták fel.

Mélykút, 2013. február 16.-án.

Köszönettel:

Munkácsi Lajosné
a csoport vezetője
ILFORNÓ BT

Bácsalmás


Szeretnénk ismét köszönetet mondani a 2012. november 25.-i jubiláns házasok ünnepére adott 3 db lakodalmas, rostélyos kalács adományért, mellyel még hitelesebbé, ünnepélyesebbé tudtuk tenni a régi lakodalmakhoz hasonló hangulatot.

Mélykút, 2012. december 5.-én.

Köszönettel és szolgáló szeretettel:

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja
SHP Ügyfélszolgálat

Hálásan köszönjük, hogy a honlap tárhelyünket 100 MB-ra emelték. Isten fizesse meg adományukat!
Köszönjük a szolgálatunkhoz való jókívánságukat, mi is további sikeres szolgáltatást kívánunk!

Mélykút, 2012. augusztus 27.-én.

Szolgáló szeretettel:

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja
Tisztelt Magyar Élelmiszerbank Egyesület Vezetősége!

Mellékelten küldöm a TESCO Áruházaktól átvett Margarin kockák átvételét igazoló szállítólevelek másolatát szíves használatukra.

Egyben köszöntünket és hálánkat fejezzük ki az élelmiszerért, amit kaptunk! Nagycsaládok, - kik perifériára szorultak, lecsúsztak, emberi mivoltukban kétségbeejtő helyzetben vannak - asztalára kerül az adomány. Sokaknak fogalmuk sincs a helyzetükről!

"Egy legyen bennünk az akarat:
Felkeresni a szenvedést,
És enyhíteni azt"
Ismeretlen

Mélykút, 2012. augusztus.

Szolgáló szeretettel és üdvözlettel: Munkácsi Lajosné
A Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetője

ILFORNÓ Sütőiapri BT
Bácsalmás


Hálával köszönjük a szeptember 29.-i idősek Máriakönnyei zarándoklatára adományozott 100 db vajaskiflit, mellyel tudtuk kínálni szeretet vendégség alkalmával meghívottainkat.
Isten fizesse meg!

Mélykút, 2012. október 1.-én.

Szolgáló szeretettel: Katolikus Karitász Mélykúti csoportja
ILFORNÓ Sütőipari BT-nek írt köszönőlevél itt olvasható
ILFORNÓ
Sütőipari Betéti Társaság

Bácsalmás

Dugonics u. 5.
6 4 3 0


Tárgy: köszönet.
„Szegények mindig vannak veletek.” Jn12,8

A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány, 6449. Mélykút, Petőfi tér 15., mint a Katolikus Karitász Mélykúti csoportját befogadó szervezet, ezúton szeretné tisztelettel megköszönni az ILFORNÓ Sütőipari Betéti Társaság, Bácsalmás, Dugonics u. 5. által nagylelkűen, és önzetlenül felajánlott vajas kifliket, melyeket a 2011. október 1.-i Máriakönnyei zarándoklat alkalmából megvendégelésre rendeltünk és Önök maradéktalanul leszállítottak. Ez a szolgálatunk 1995 óta van, tehát 17 éve és azokat az idős, megrokkant, beteg testvéreinket visszük el a kedvelt kegyhelyre, akik tömegközlekedési járművel, vagy más úton nem tudnának eljutni. A közös szentmise után, szerencsére jó időnk volt, ragyogó, verőfényes, őszi napsütésben, szép gondozott környezetben a testvérek megvendégelésére használtuk fel az Önök által felajánlott finom vajas kifliket.

„Jó szívvel adj, és amikor adsz, szíved ne legyen telve rosszindulattal. Jótettedért megáld az Úr, a te Istened, minden lépésedben és kezednek minden munkájában.
Mindig lesznek szegények a földön. Ezért most megparancsolom: Nyisd meg a te kezed a testvéred, a földön élő szűkölködő és szegény előtt." MTörv15,10-11

Hálásan köszönjük még egyszer a vajas kifliket! Isten fizesse meg, bőséges áldásával!
A sok éves jó kapcsolatunkat ápoljuk továbbra is mindannyiunk megelégedésére!

Mélykút, 2011. október 19.-én.


Tisztelettel:

Bolvári János sk.
esperes, plébános
Mélykúti Egyházközségekért
Alapítvány kuratóriumának
elnöke


Munkácsi Lajosné sk.
Katolikus Karitász
Mélykúti csoportjának vezetője


Szeretettel köszöntjük a 20 éves Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaságot, mely 1991. szeptember 4.-én alakult.
Isten áldja meg eddigi áldozatos szolgálatát és a jövőben is segítse, mert nagy szükség van a "sötétben" tévelygők jobb útra való terelgetésére.A képet egy japán fogvatartott festette, Tass-Alsószenttamáson a Közösségi Házban található."Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjadat,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba v a n - nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál."

Sík Sándor: Ments meg Uram!


2011. szeptember 4.-én.

A Katolikus Karitász mélykúti csoportja

Régi magyar áldás


Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalmadban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
Bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak,
És a téged szeretőknek.


Ezzel az áldással szeretettel köszöntjük a GAMMA GT Szenvedélybetegek Önsegítő csoportját a 13. születésnapja alkalmából. A csoport a Jóisten különös kegyelméből alakult, 1998 május 14.-én.
További kitartást, "száraz napokat", melyekhez sok erőt kívánunk!
Isten bőséges áldása legyen rajtatok és kísérjen minden napjaitokban!

Szeretettel: Katolikus Karitász Mélykúti Csoportja.

Mélykút. 2011. május 12.Közös összefogással az árvízkárosultakért
A mélykúti Plébániai Karitász csoport 2010 szeptember 1 - 4-ig az Egri Főegyházmegye területén élő árvízkárosultak részére gyűjtést szervezett a Csorba-házban. Ezen rövid idő alatt egy pótkocsis kamion bútor, ágynemű, takaró, pléd gyűlt össze. Közös összefogással történhetett meg ez a segítés. A gyűjtésben a karitász önkéntesei és segítői vállalták az ügyeletet és fogadták az adományokat. A bútorok beszállítását az Önkormányzat biztosította. Földes István képviselő úr és tíz fő, közmunkát végző munkatársa segítségével történt a felajánlott bútorok beszállítása. A Csorba-házi estéken adományozott összeg, Dr. Hoffman Gyula gyógyszerész úr felajánlása és a Mélykúti Napok Civil Szigetén erre a célra gyűjtött összeg szolgálta a fuvarköltség egy részét, melyet Rasztik István teherfuvarozó egészített ki és egyben vállalta az adományok célba juttatását Egerbe.
A felajánlott adományok mellé, kérjük, hogy gondoljanak imádságos szeretettel a rászoruló testvéreinkre. Egyben szeretettel hívunk mindenkit, szeptember 24-én (péntek) a reggel 7 órakor kezdődő szentmisére, melyet az árvízkárosultakért ajánlunk fel.
Köszönjük az adományokat, az önkéntes munkatársaknak és minden segítőnek a szolgálatot. Isten fizessen mindenkinek bőséges áldásával!
Rasztik Tibor

18 év szeretetszolgálatban


Most, amikor 2010. január 17.-én ünnepeljük a karitász csoport születés napját, több minden eszembe jutott a 18 évről. Hosszú idő! - és nem volt hiába való, elfecsérelt idő!
Hogy is volt? A kezdetekkor tétova, bizonytalan lépéseink, sokszor csak azért jöttünk össze, hogy imádkozzunk. Semmi konkrét cél nem volt előttünk, mígnem jöttek az apró, pici léptek előre, sokasodtak tennivalóink.
Nem akarok beszámolót írni, hiszen ezt legalább százszor megtettem, ilyen-olyan formában.
Nagyjából ismerik is szolgálatainkat, hiszen évről-évre ismétlődnek.
Nem gondoltuk volna soha, hogy credit pont jár a szolgálatunkról szóló tájékoztatásért. Szakdolgozatok készülnek jó cselekedeteinkről és szolgálatainkról, pedig csak a dolgunkat tettük és tesszük. Tesszük ezt jó szívvel most is!
Illúzióromboló, ha durva szavakkal, valaki, vagy valakik méla undorral, lebecsmérlik szolgálatunkat, unalmasnak találják a tett dolgainkat. Határozottan visszautasítjuk! Meg nem hátrálunk, és nem engedjük a sok éve áldozatos munkával, közösen, vállvetve felépített eredményeinket.
A jövőre nézve: a csoport tagjai idősödnek, kérjük, ha valaki elkötelezettnek találja magát a karitász szolgálatra, szeretettel várjuk csoportunkba, minden első pénteken tartjuk gyűléseinket.
Hálás szívvel megköszönjük a 18 év alatt kapott anyagi, erkölcsi, tárgyi, fizikai, lelki támogatásokat!
Isten fizesse meg!
"A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni."

Munkácsi Lajosné
a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetője


"Önmagunk megtalálásának módja, ha elveszünk mások szolgálatában."

Mahatma Gandhi
Tisztelt ... Éva!

Megkaptam a hozzám intézett e-mailt.
Mi nagyon messze lakunk önökhöz, egészen a szerb határnál.
Tudok segítséget ajánlani, hiszen a Katolikus Karitásznak országos hálózata van. Ez önhöz a legközelebb esik. Meg kell próbálni önkormányzat szociális előadót, Családsegítő, vagy Gyermekjóléti Szolgálatot, Vöröskereszt és egyéb segélyszervezeteket.

Miskolci Apostoli Exarhatus Egyházmegyei Karitász Szervezet.
3600. Ózd, Lomb u. 2.
3601. Ózd, Pf. 88.
Telefon: 40/569-305
Tisztelettel: Munkácsi Lajosné a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának vezetője+!
Ft. Pál Miklós igazgató úrnak!

Munkácsi Lajosné vagyok a Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának a vezetője /Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéből/.
Mellékelten küldöm a hozzánk forduló és segítséget kérő ... Éva miskolci lakos
levelét és az én válaszomat. Utólagos engedelmével a Miskolci Karitászhoz irányítottam, mivel Mélykút a szerb határ mellett van és nagyon messze vagyunk Miskolctól.
Valószínű, hogy a honlapunkról értesült a szolgálatainkról / www.caritasmelykut.shp.hu / a hölgy és azért fordult hozzánk végső kétségbeesésében, elkeseredésében. Ettől jobb megoldást nem tudtam kitalálni a nagy távolság miatt. Úgy gondolom, hogy mi karitászosok tartsunk össze, ezzel a tettünkkel is az evangéliumot hirdetjük.

Tisztelettel: Munkácsi Lajosné
+!


Honlapkészítés