ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták


IMAFONÁL 2015

Imádkozó leprabeteg kéz


Magyarország imatémái : 2015. március 30.-április 5.-ig. - a Lepramisszió www.lepramisszio.hu oldalon - az Imafonál 23. oldalán találhatóak!


IMÁDKOZZUNK EGY LEPRA NÉLKÜLI VILÁGÉRT!

A Lepramisszió imádsága

Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója, tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!
Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan Jézus is tette földi élete során!
Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik e betegség gyógyításán és megelőzésén fáradoznak!
Adj tudást és szeretetet azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a betegekkel!
Forraszd össze a szétesett családokat és a szétszakadt barátságokat!
Ösztönözd a Te hívő népedet arra, hogy fogékonnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata iránt!
Soha ne legyen hiány sem személyi, sem tárgyi feltételekből, hanem akaratodnak megfelelően és a Te szent neved dicsőségére végezhessék a gyógyítás munkáját!
Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak, a mi Urunknak nevében kérünk!
Ámen.
A Magyarországi Lepramisszió az egyház külmissziója.
Az Evangéliumot hirdeti szavakkal és tettekkel 25 nem keresztény országban és 132 kórházban.
" ... mintha Isten kérne általunk", segíts te is a világ közel 10 millió leprabetegének gyógyításában!
Napjainkban minden 2. percben kiderül valakiről a földön, hogy leprás. Egyötödük gyermek! Pedig a lepra 50 éve már gyógyítható! Ne legyen senki eltorzult, kivetett, megbélyegzett! Jézus megkönyörült a leprásokon, tanítványaira is ezt bízta, Mt 10,8."A szeretet ruhájának szegélye van és ez leér a földre.
Felsöpri a szemetet az utakról és a sikátorokból.
Megteheti és meg is kell tennie."

Boldog Kalkuttai Teréz anyaA LEPRAMISSZIÓ BEMUTATÁSA


." A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel". 1 Kor 13,4-6A LEPRAMISSZIÓ BEMUTATÁSALeprás betegA LEPRÁRÓL ÉS A LEPRAMISSZIÓRÓL

"Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg, ... a leprásokat tisztítsátok meg, ... Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok."
Mt. 10,7-8

Mióta ismerjük a leprát?

A lepra - régen magyarul bélpoklosságnak hívták - szinte egyidős az emberiséggel. Ez az ősi betegség a XX. század közepéig gyógyíthatatlan volt. Az ellene való védekezést egyedül a betegek elkülönítése jelentette. A Bibliában többször is olvashatunk csodálatos gyógyulásokról.
Európában a XIII. században terjedt el ez a betegség. Magyarországon is találhatók ennek nyomai, Sopron környékén és a középkori, csetneki evangélikus templomban. Ma is megtalálható ez a szörnyű betegség az egész világon, de főként az úgynevezett harmadik világban pusztít. Így: India, Banglades, Indonézia és Myanmar /Burma/, Nigéria, Zaire, Szudán, Nepál és a Fülöp szigetek.
A világon kb. 6 millióan szenvednek ma is leprában.

Milyen betegség a lepra?

A betegséget egy 1-8 milliméter hosszú, pálca alakú baktérium okozza, az ember sejtjein belül él és szaporodik. Nagyon lassan osztódik és ezért lassú a lefolyása. A test hűvösebb helyein: orrnyálkahártyáján, a bőrben, stb. telepedik meg. A betegség tünetei: foltok a bőrön, fekélyek, idegkárosodás, érzéketlen testrészek.

A lepra gyógyítása.

A lepra kórokozóját 1873-ban fedezte fel Armauer Hansen norvég orvos. Azóta Hansen-kórnak nevezzük a leprát. Az első hatásos gyógyszerét az úgynevezett Dapson pirulát 1945-ben alkalmazták Nigériában. 1946-ban felröppent a hír: a lepra gyógyítható. Megkezdték a szűrővizsgálatokat, ismeretterjesztést, osztották a betegeknek a gyógyszert, először az ázsiai országokban, majd Afrikában. 1950 táján a leprások végtagjait próbálták megoperálni, majd fiziotherápiás kezeléssel ismét használhatóvá tenni. Így nyílt meg az út a klinikai gyógyulás mellett a rehabilitációra is. Az 1980-as évek végén korszerűbb gyógyszeres kombinációs kezelést vezettek be, amellyel gyorsabb gyógyulási eredményt értek el. Jelenleg is kutatnak még rövidebb kezelési módok után és a védőoltás kifejlesztésén is dolgoznak.
Külön ága a lepra kezelésének a szociális rehabilitáció és a leprásokkal szemben még meglévő társadalmi előítéletek elleni küzdelem.

A lepramisszió története.

A leprás betegekkel senki sem törődött. Kiűzték őket a közösségből, a testi nyomorúságon kívül az elhagyatottság lelki szenvedését is át kellett élniük. A különböző vallások sorsukra hagyták a szerencsétleneket. A keresztényekben támadt először felelősségérzet, szánalom ezek iránt a szenvedők iránt. Komolyan vették Jézus parancsát: "A betegeket gyógyítsátok meg, ... A leprásokat tisztítsátok meg ..." Mt. 10,8
A lepramisszió kezdete az 1800-as évek végére tehető. Isten csodálatos szervezése esik egybe, amikor szinte egy időben indul a katolikus és a protestáns misszió, 1873-ban Armauer Hansen felfedezi a lepra bacilust, ebben az évben ment önként száműzetésbe Damiel atya Molokai szigetére a leprásokhoz, hogy élete végéig gondozza őket - 1995-ben boldoggá, majd 2009. október 11.-én szentté avatta Damiel atyát a pápa - majd szintén ebben az évben látogatott el egy lepra menhelyre Wellesley Bailey protestáns misszionárius az Indiai Lepramisszió megalapítója.
A londoni székhelyű Nemzetközi Lepramissziót - amely az egész világot behálózza - azóta is három dolog jellemzi: tudomány, szervezés és egyéni áldozat. A segítő kezek pedig mindenhonnan elérnek a Lepramisszión keresztül azokhoz, aki rászorulnak azzal az örömhírrel együtt, hogy Jézus szereti őket. Az ENSZ Egészségügyi Szervezet 1954. óta minden év január 30.-át /Mahatma Gandi halálának napját/ jelölte ki a Leprások Világnapjának.

A Magyarországi Lepramisszió kialakulása."Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét." Gal. 6,2.

100 évre rá, hogy Dr.Hansen felfedezte a lepra kórokozóját és immár 30 éve annak, hogy a Nemzetközi Lepramisszió elindította áldozatos szolgálatát hazánkban is. Isten szólította erre a szolgálatra - francia misszionárius, Toureille úr által - Dr. Dobos Károly református lelkész urat. 1975-ben a Londoni Lepra Központban megismerhette az egész világra kiterjedő munkát, látta, hogy fekélyes sebek kötözésére alkalmas fáslikat kötnek az asszonyok. Jött a gondolat, hogy ezt itthon is tudnák készíteni az ügyes kezű lányok, asszonyok. Hazatérve Londonból, feletteseit beadványban kérte, hogy ha nem mást, legalább imával kapcsolódjanak be a Leprások Világnapjának megtartásában. Hat évig a beadványra nem kapott választ, míg közben 1978-ban, 75 éves korában belső indíttatásra elindult ökumenikus alapon, filmvetítéses előadásokat tartani a Lepramisszióról. A fáslikat egy burmai kórházba küldték.
Az 1980-as évek elején kétszer is ellátogatott hazánkba Silvano Perotti a Lepramisszió utazó titkára és már volt miről beszámolni Magyarországon is. Egyre többen kapcsolódtak be felekezeti hovatartozás nélkül a szolgálatba, főleg nők, de vannak férfiak is. Hétfőnként jönnek össze az Alagi téri központban - korábban 8 éven át a Baross téri gyülekezet raktárában - ahol közös áhítat után végzik az adminisztrációt és a csomagolást. Korábban 16 ország 30 leprakórházába illetve lepratelepére küldték a fáslikat, fehér és színes lepedőket, takarókat, törölközőket, szúnyoghálót, az ápolók részére fehér köpenyt, leprás gyerekeknek játékot, néhány kórház konyhakertje részére kerti vetemény magvakat. Egy vidéki fonalkészítő gyártól - korábbi időszakban budapesti gyártól - kaptak babafonalat fásli kötés céljára. Mára már a fásli kötés megszűnt, mivel nagyon sok költség terheli a fáslik külföldre való továbbítását /vám, repülőgép szállítási költség, stb./ és igazából most már a leprás betegek rehabilitációjára koncentrál a lepramisszió.
Évek óta végez a Magyarországi Lepramisszió határon túli, Kárpátmedencei magyarok részére segélyszolgálatot.
Környező országok magyarjai is bekapcsolódtak a szolgálatba. Így: Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből, sőt az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is. Nemcsak a "harmadik világ"-beli lepratelepeknek segítenek, hanem Romániában és Kazahsztánba is. A támogatott leprakórházakkal és telepekkel állandó levelezésben vannak.
1989-ben a Református Egyház Zsinati Tanácsa el- és befogadta missziói munkájuk sorába az ökumenikus alapon működő Magyarországi Lepramissziót, így az egyetemes Református Egyház felügyelete és védnöksége alatt, de teljes autonómiával folytathatja munkáját, amely: "Az Úrtól lett ez és csodálatos a mi szemeink előtt!"
2004. január 16.-án Dr. Dobos Károly lelkész úr a Magyarországi Lepramisszió "atyja" 102 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Új vezetés lett, az elnök: Riskóné Fazekas Márta református lelkész és a főtitkár: Rozgonyiné Asztalos Piroska.
Az Imafonál 2008 címmel első ízben jelenik meg magyarul a Lepramisszió világméretű családját összekötő imakalauz. Eddig csak angolul létezett és több millióan imádkozták világszerte. Napi imatémák mellett számos országot, területet, leprakórházat is bemutat a színes szép kiadvány. Élettörténetek, bizonyságtételek hozzák közelebb a leprás betegek világát az olvasóhoz.
A Nemzetközi Lepramisszió alapítója Wellesley Bailey 1917-ben köszönt el a nyilvánosságtól. Akkor hangzott el később híressé lett mondása: "A Lepramisszió imádságban született, imádságban ringott a bölcsője és az imádság megtartó ereje is."
A mostani főigazgató, Geoff Warne úr az imafüzetet így ajánlja: "Imádság közben kérem, képzelje maga elé őket, próbáljon belebújni a bőrükbe!"
A Magyarországi Lepramisszió elnöke, Riskóné Fazekas Márta református lelkész ajánló szavai: "Csendességre, együtt imádkozásra kínálja szeretettel és forgassák haszonnal" az Imafonál 2008 kiadványt.
20 év lepramissziós szolgálat után Rozgonyiné Asztalos Piroska a 2010. január 31.-i közgyűlésükön lemondott, nyugalomba vonult.
Jelenleg a Magyarországi Lepramisszió elnöke: Kapi Zoltán evangélikus lelkész és igazgatója: Riskóné Fazekas Márta református lelkész.

Magyarok a leprások között.

A Magyarországi Lepramisszió megszületése előtt is többen szolgáltak már a leprások között.
Pantea Erzsébet az Üdvhadsereg katonája 1931-ben ment Indonéziába és sok éven keresztül dolgozott különböző lepratelepeken.
Szikszay Mária 15 esztendőt töltött Argentínában egy lepratelepen, amikor még nem volt gyógyszere ennek a szörnyű kórnak.
Szilvássyné V. Edit Argentínában 27 évet töltött a leprások gondozásában.
Csákány István református lelkész, agrármérnök Kenyában leprásoknak életlehetőséget, munkalehetőséget segített teremteni, valamint lelki szolgálatra vállalkozott.

"Imádkozzunk, hogy a Szentlélek lépjen be életünkbe, bárhol legyünk is, és tanítson bennünket, hogy Jézushoz hasonlóvá válva lefelé lépkedjünk a létrán, s fölfedezzük a Megváltót a szegények szívében, hogy megkaphassák méltó helyüket a társadalomban és az egyházban."
Jean Vanier
"Mária, a betegek üdvössége oltalmába ajánlja a lepra által sújtott testvéreinket!"
Zigmunt Zimowski érsek, az Egészségügyi Dolgozók Pápai Tanácsának elnöke.


Madonna fej - kerámia - Hallgass Jenő Zoltán /1912. Baja - 1980. Róma/ mélykúti gyökerekkel rendelkező, Oscar - díjas, szobrász művész alkotása 1967-ben.A Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának bekapcsolódása a Magyarországi Lepramisszióba.A Lepramisszió emblémáját ihlető afrikai fafaragvány
Mi 2003-ban kapcsolódtunk be a lepramisszióba, fáslik és takarók kötésével.
A leprapólyák kötéséhez fonalat kaptunk a Lepramissziótól és évente a kész fáslikat elszállítottuk a Lepramisszió központjába. A 6 év alatt kb. 500 db fásli készült. Mára már a fáslik kötése megszűnt, de takarókat most is kötünk.
A fáslik kötésével egy időben kezdődött a takarók kötése is, maradék vagy bontott fonálból. Az ügyes kezű asszonyok 20x20-as négyzeteket kötöttek és jelenleg is kötnek, utána összedolgozzák 6x9 négyzetet és készen van a szebbnél szebb, színes takaró. Vannak akik részfeladatokat végeznek, fejtenek, gombolyítanak, csak négyzeteket kötnek és kötnek is és össze is dolgozzák a takarókat. A kész takarókat vagy a Lepramisszió központjába szállítottuk, vagy a helyi Gondozási Központnak, Gyermek Otthonoknak, az ország legszegényebb településének, árvízkárosultaknak, stb. továbbítottuk.Évente, eddig 50-70 takaró készült el. Kb. 40-en vesznek részt a lepramissziós szolgálatban, egy kötni tudó karitász társunk fogja össze a csoportot. Az évek folyamán csatlakozta hozzánk a kisszállásiak, tompaiak és kelebiaiak. Nagyon jók a kapcsolataink egymással. Évente egy alkalommal, ősszel /amikor már a kinti munkák csökkennek/ van lepramissziós összejövetel, ahová a társ /vidéki/ csoportokat is hívjuk. A lepramissziótól Rozgonyiné Asztalos Piroska főtitkár szokott vetített képes beszámolót tartani a világban történt lepramissziós hírekről. Az alkalmat imával kezdjük, van egy rövid Ige magyarázat, vetítés, hírek, befejező ima és szeretetvendégség. A szeretetvendégségre a finomabbnál finomabb süteményeket a szolgálatban résztvevő asszonyok hozzák, de megtoldjuk cukrász által készített pogácsával is. Jókat beszélgetnek. Csuda jó közösség kovácsolódott össze az évek folyamán és már jó közösségként is indult.
2008-tól bekapcsolódtunk mi is az Imafonál világméretű családjába.


Urunk, kérünk, adj nekünk
érző szívet és világos értelmet,
hogy cselekedni tudjuk akaratodat;
bátorságot
hogy elinduljunk a szolgálatban;
engedelmességet,
hogy mindig azt tegyük,
amit Te vársz tőlünk!

Szentlelked segítségével így szeretnénk
gyógyítani a betegeket,
vigasztalni a megtört szívűeket,
legyőzni a leprabetegséget.

Jézus nevében kérünk hallgass meg minket!


Ámen.

Valahol egy öregasszony kötögetMegkérdezi az unokája:
Mondd csak, nagyi, ezt miért teszed?
Ez nem sapka lesz, nem is kabát,
minek kötöd azt a fehér micsodát?
Nehezen szólni készül a fehér hajú,
- tudod kisfiam, mire lesz ez jó?
Vannak különös betegek,
- milyen betegek? - kérdezi a gyerek -
Olyan beteg, akiket nem kímélt az élet,
- mondj még többet - kérlek! -
Tudod, ezek a betegek,
testükön hordoznak undok sebeke,
elevenen bomlik róluk a hús,
és irdatlan szenvednek.
Messzi, messzi vannak tőlünk,,
talán Afrikában, vagy Indiában.
Nem mehetnek a többi emberek közelébe,
vagy ha ezt teszik, kiáltaniok kell.
Régen kereplővel kerepeltek:
"Emberek, hozzánk ne jöjjetek!"
Amikor gyógyult lesz a szegény,
akkor már nincs se keze, se lába,
csak csonk marad a keze és lába helyén.
Azért kötöm ezt a fehér micsodát,
könnyebb legyen nékik elviselni,
a pokol ostorát,
és szebb legyen egy picit is a világ,
itt nálam, és náluk odaát.
Minden sor, minden szem
arról beszél, azt súgja nekem,
hogy bennünket mennyire
SZERET AZ ISTEN!
-Igen kisfiam, -
Jól jegyezd meg:
AZ ISTEN SZERETET!

Békési Mária

Leprás beteg

A Magyarországi Lepramissziónál - leprapólyák


Takarók előkészítése szállításra


Lepramissziós összejövetel
Lepramissziós összejövetel a Magyarországi Lepramisszió főtitkárával

Első lepramissziós összejövetel


Lepramissziósok összejövetele 2004. március 1.

Magyarországi Lepramissziónál 2004. április 13.
Leprapólyák sokasága a Magyarországi Lepramissziónál 2005. június 13.


Honlapkészítés