ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták

Tass-Alsószenttamás Szent Jobb Lator templom torony ablaka, benne a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság emblémája."Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez, és hírt vitt nekik." 1 Pét. 3,19

"A farizeusok és írástudók méltatlankodtak miatta: Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük - mondták." Lk. 15,2

"... Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!"Jn.8,7

Én pedig ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért..." Mt. 5,44

"Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? ..." Mt 5,46

"Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítéltek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észere? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?" Mt 7,1-5

" Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek amit mondok?" Lk 6,46


"ISTENÜNK, ÓVJAD AZOKAT, AKIKET A FÖLD NÉPE KITASZÍT!"

Dr. Beer Mikós püspök


A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság napi imaszándékai

2013. május 1.-től újra indult hosszú szünet után Tass-Alsószenttamáson a Mécses-major - szabadultak rehabilitációs komplexuma.

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs TársaságrólA Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság 1991. szeptember 4.-én jött létre. Alaptó tagjai a magyarországi történelmi egyházak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet valamint magán személyek. Ökumenikus, bűnmegelőző, karitatív, nonprofit, országos egyesület. Alapító elnöke néhai Dr. Majzik Mátyás bv. alezredes, diakónus.

A Társaság célja és feladata:

A börtönben élő elítéltek lelki gondozása.
Levelező Szolgálat tagjai segítségével, szorosan együttműködve a börtönökben tevékenykedő börtönlelkészekkel végzik szolgálatukat. A Levelező Szolgálat tagjai olyan elítéltekkel tartják a rendszeres kapcsolatot, akiknek semmiféle kapcsolatuk nincs a kinti világgal. Ennek jelentőségét nem kell hangsúlyozni, hisz ahhoz, hogy egy fogvatartott személyiségének épségét megtarthassa, legfontosabb egy ráfigyelő, őt elfogadó, segítő, lelki támaszt nyújtó emberi szó, kapcsolat.
A Levelező Szolgálat vezetője: Dr. Majzikné Fazekas Margit.

Társadalmi, Rehabilitációs Otthon börtönből szabadultak számára
Igen hangsúlyos feladat, hogy a börtönből szabadult emberek, akik semmilyen segítő háttérrel nem rendelkeznek, segítséget kaphassanak életük újra kezdéséhez. Ezért jött létre Tass-Alsószenttamáson levő otthon, amely börtönből szabadult emberek számára kínál újrakezdési lehetőséget és lelki segítség nyújtást. Jelenleg különböző okok miatt nem működik.

Mécses Lelkiség
A szolgálatot végig kísérte Isten gondviselő szeretete és ennek megélése tudatosította, hogy ezekben az emberekben valódi változás csak Isten gondviselő szeretetével lehet. Ezért épült fel a Szent Jobb Latorról nevezett templom Tass-Alsószenttamáson.
2005. szeptember 4.-én Dr. Majzik Mátyás, aki elindította a börtön pasztorációs szolgálatot és végezte azt egész életében Isten és az emberek iránti teljes elkötelezettséggel, visszaadta lelkét teremtőjének.
A szolgálat jelenlegi elnöke: Dr. Jalsovszky Györgyné és Dr. Majzikné Fazekas Margit.

A 2012. május 12.-i Mécses Szeretetszolgálat elnöksége tisztújító közgyűlést hívott össze, melyen módosították az Alapszabályt és új vezetőséget választottak.
A Mécses Szeretetszolgálat új ügyvezető elnöke: Jamrik András Attila váci egyházmegyés akolitus lett, aki a Váci Fegyház és Börtön hitoktatója. Általános alelnök lett: Vágner Mihály diakónus, aki egyben szakmai és lelki vezetője is a megújult szervezetnek. Vágner Mihály közel 10 éve a Váci Fegyház és Börtön katolikus hitoktatója, lelki gondozója.
A Levelező Szolgálat vezetője továbbra is Dr. Majzikné Fazekas Margit maradt.
A Társaság új székhelye: 2600 Vác, Ilona u. 4/a.
A Mécses Szeretetszolgálat újságja is 2012. május 25.-től újra indult a régi JOBB LATOR néven.2014. március 29.-én a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság tisztújító közgyűlésén új elnököt választottunk Vágner Mihály diakónus személyében és az Alapszabályt is módosítottuk. Jamrikk András Attila a szolnoki BV Intézet börtön lelkésze lett.


az újság itt olvashatóMécses Szeretetszolgálat jelképei és eredetük:1. A töviság - Krisztus: a szenvedő, a bűnösökért szenvedő Krisztust jelképezi. - Ahogyan félünk a tüskétől, tövistől, mert megszúr, megkarcol, fájdalmat okoz, bevérez - ugyanúgy félünk az ismeretlentől, a börtönlakótól, a börtönből szabadulttól, a Más-tól. Az eredeti a szegedi Szent Gellért templom (Tátra tér) oltárfeszületén található.

2. A kar nélküli Krisztus: 1.) Münster város lebombázásakor a székesegyház is porig lerombolódott. Csak az oltárfeszület maradt meg épségben - csupán Krisztus karjai hiányoztak. Újjáépítésekor a hívek kívánságára a feszületet csonkán hagyták. 2.) A középkorban egy, az egész Európában elterjedt ima első sora így hangzott: "Mi vagyunk Krisztus kezei..." Jelképként a St. Pölteni Emmaus Közösség használja, hogy állandóan figyelmeztessen (és alázatra intsen) bennünket: "Soha ne feledjük, hogy mi vagyunk Krisztus kezei!"
Mécses Himnusz


Tündököl Atyánk kegyelme égi otthonból reánk,
Ám a földre fényt deritni, azt ránk bízta jó Atyánk.
Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát,
Sok hajósnak bősz viharban megmutatja otthonát.

Mély sötétben járt az utunk, szívünk búba, bűnbe járt,
Mégis Jézus hű szeméből kaptunk egy áldott sugárt.
Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát,
Sok hajósnak bősz viharban megmutatja otthonát.

Oly sötét a bűnnek éje, vadul zúgnak a habok,
S hány szem kémlel vágytól égve, fény a parton hol ragyog.
Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát,
Sok hajósnak bősz viharban megmutatja otthonát.

Jézus kűlde szerte minket, mint az Atya küldte Őt,
Hogy megismerjék kegyelmét a még azt nem ismerők.
Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát,
Sok hajósnak bősz viharban megmutatja otthonát.

Oh, ne hagyd fényed kihunyni, mert talán egy perc se kell,
S egy hajó, partot nem érve éppen akkor süllyed el.
Hadd ragyogjon hát a lámpa, hadd ragyogjon fénye hát,
Sok hajósnak bősz viharban megmutatja otthonát.


2012. június 8.-i elnöki ülés döntése szerint.
"Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: - Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is. - A másik rászólt: - Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ez nem csinált semmit. - Aztán hozzá fordult: - Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad. - Ezt válaszolta neki: - Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. - "
Lk 23,39-43Tiziano Vecellio: Krisztus és a Jobb lator


Jézus avatta szentté

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1997. augusztus 17.-i ülésén jóváhagyta, hogy minden év nagypéntek előtti hónap utolsó péntekén legyen a Jobb Lator, mint Krisztusra mutató példakép emléknapja. Jobb Lator az elítéltek és a velük valamilyen kapcsolatban levők védőszentje. "Rendhagyó" szent a Jobb Lator, mert őt valójában Jézus avatta szentté. Az első Jobb Lator nap 1998. március 27.-én "először" került szerény keretek között megünneplésre Mélykúton, tehát történelmet írtunk.
A második Jobb Lator nap is Mélykúton volt, 1999. március 26.-án, de az már országos szintű és településünk vendége volt Dr. Karl Joseph Rauber apostoli nuncius úr is, aki velünk együtt imádkozta végig a Keresztúti ájtatosságot és az utána következő szentmisét.
Azóta minden évben Jobb Lator napján a Keretúti ájtatosságot a karitász munkatársak imádkozzák.
Sokan nem tudják, hogy tudomásunk szerint, Európa és Magyarország egyetlen Szent Jobb Lator temploma Tass-Alsószenttamáson van. Kéttornyú templom a pusztában, immár elárvultan, a valamikori Állampusztai Börtöngazdaság területén. Szemben Dunaújváros kéményei látszanak. A templomot 2004. október 29.-én a haranggal együtt Bábel érsek úr és Gyulai püspök úr szentelték fel. Ez alkalomból az összes virágos díszítést nagy szeretettel, a mélykúti karitász csoport végezte.
A templom mögött modern keresztút található, melyet V. Majzik Mária Magyar /Nemzeti/ Örökségdíjas szobrász és keramikus művész adományként készített. 2005. március 18.-án Szabó Tamás akkori tábori püspök úr szentelte fel.
Tartozik hozzá 5 lakóház és 1 Közösségi Ház, valamint gazdasági épületek. Jelenleg a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpaszorációs Társaság tulajdonát képezi. Állat és növénytermesztéssel foglalkoztak az itt lakók. Rehabilitációs Otthonnak lett minősítve, a hosszú börtönbüntetésükből szabadultak vehették birtokba, akiknek nem volt hová menniük szabadulásuk után. Az állam, illetve az akkori kormány megvonta a támogatást ettől a komplexumtól, mint annyi más szociális célt szolgáló intézménytől. Reméljük, hogy egyszer még újra életre kelhet ez a jó célt szolgáló Rehabilitációs Otthon, a Szent Jobb Lator közbenjár, hogy legyen újra otthon a fejük felett azoknak a szabadultaknak, akiknek ez volt az egyetlen menedékük és emberhez méltó körülményük. Az elítélteknek a legfőbb vágyuk, óhajuk a szabadulás. Petőfi Sándor koszorús költőnk is sokszor megénekelte a pusztát: "Szeretem a pusztát! Ott érzem magamat igazán szabadnak." - Hát azt hiszem így lehettek azok a lakók, akik valamennyi időt itt tölthettek. Nagyon alkalmas volt ez a hely.
A Közösségi Házat és lelkiségi központot a Renovabis Segélyszervezet segítségével építették fel, 2003. szeptember 22.-én Gyulai püspök úr ünnepélyesen megáldotta.
A piciny településnek egyetlen utcája van, Renovabis utca. A szó magában hordozza a renoválás, felújítás szó jelentését, újrakezdést, megújulást jelent - nagyon találó.
A Közösségi Házban többször volt a Mécses Levelező Kör összejövetele is.
A Szent Jobb Lator közbenjárását kérve e szolgálatra kívánom, hogy minél többen kapcsolódjanak be a szolgálatba és keljen életre a Rehabilitációs Otthon is, mert jó szolgálatot tesz.
Munkácsi Lajosné"Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt össze testvéreinkkel. Ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba."
Saint - Exupéry
A Katolikus Karitász Mélykúti Csoportjának részvétele a börtön pasztorációba

1996 karácsonyára egyszeri csomag küldési akcióval kapcsolódtunk be a szolgálatba. 5 olyan elítéltnek küldtünk csomagot, akiknek nem volt semmilyen kapcsolata a külvilággal.
1997-től folyamatosan anonim levelezést folytattunk elítéltekkel. 6 fő összesen 12 fő elítélttel levelezett. Ebből levelezőink 4 fogvatartottat a szabadulásig kísértek, és segítettek a kereszt hordozásukban. Az anonim levelezés általában azért szűnt meg az elítéltekkel, mert követelőző csomagkérés volt a céljuk.
10 éven keresztül volt az anonim csomag küldő szolgálat.
Többen, mint szimpatizánsok és támogatók segítették ezt a szolgálatunkat. Isten fizesse meg bőséges áldásával!
Csoportunkból többen részt vettek a szolgálat különböző rendezvényein: Mécses Levelező Kör, Mécses Lelkiségi Napok, I. Nemzetközi Börtön Pasztorációs Konferencián, fakultatív börtön látogatásokon, közgyűléseken, templom, keresztút és közösségi ház szentelésen, Jobb Lator napokon.
Minden évben Jobb Lator napján a "speciális" Keresztúti ájtatosságot csoportunk imádkozza templomainkban

Félek, ha majd a kapu kinyílik

Félek, hogy az utcán ébredek.

Félek a hivatalnokok és a hatóságok előtt.

Félek, hogy valaki megnézi, honnan jöttem.

Félek a kérdéstől: ön büntetett előéletű?

Félek, hogy az elutasítás falai magasabbak, mint a börtöné.

Istenem, félek a szabadulásomtól, amit annyira várok.

Petrus Ceelen
A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Levelező Szolgálata anonim levelezőket keres és toboroz, olyan elítéltekkel, akiknek semmilyen kapcsolata nincs a külvilággal.

A Levelező Szolgálat mottója: "A szívnek kezekre van szüksége ..."Simon András: Hangtalan jelek

E levelezés nem egyszerű, felelőtlen csevegés írott formában, de nehéz és áldozatos lelki gondozói tevékenység, barátságos hangon, tisztelettel, de mértéktartóan. Mélységes türelemre, bölcsességre, beleérző képességre, megértésre lesz szükség. Sokszor döbbenetet és elrettentőt is kiválthat. Ezek az emberek szerencsétlenek, magukra hagyatottak, kiszolgáltatottak, lelkileg is magányosak. Nélkülözik a Jézus által hirdetett isteni szeretetet. Nekünk kell számukra belopni az életükbe. Igazi missziós feladat! Feladat Istentől!

Levelezés menete: a levelezésre váró elítélt címét a Mécses Szeretetszolgálattól kell kérni, jeligét adnak és mi kezdjük a levelezést, küldjük a Mécses Szeretetszolgálat címére, utána ezen a jeligén folyik a levelezés. A Mécses továbbítja a levelet az elítéltnek is és a választ nekünk is.

Levélcím:
Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság
2600 Vác, Ilona u. 4/a.


A Jóisten áldása legyen ezen a szolgálaton! Soha ne felejtsük, hogy Jézus Krisztusért tesszük mindezt!

"Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak kell leginkább a szeretet."


Karácsonyi, egyszeri csomagküldési akció kapcsán, 2 fő fogvatartottnak küldtünk csomagot, pár emberi, meleg, szeretetet sugárzó szó kíséretében.

2012. karácsony.Postázásra kész, egyszeri csomagküldési akció keretében 2 fő, olyan elítéltnek, készített csomag, akiknek semmilyen kapcsolata nincs a külvilággal.

2012. karácsony.

Van szabadulás!" Ha a hétköznapok gondjai behálózták is az életed,
ha nincs már lehetőséged, hogy a körülményeiden
változtass, mégsem vagy fogoly.
A lelked szabad, s a lázító kényszeren túllépve
hatalmadban áll önként is elfogadni, amit a
sors adott.
Nincs olyan börtön, amelyből lelked az égig ne érne!"


Simon András: Van szabadulás!" - elesett vagyok, de ő megsegít"
Zsolt 116,6


"Fogságomban nem veszítettem el derűmet, mert Isten Igéjét nem lehet bilincsbe verni."
Szent Hiláriusz


Budapesti Fegyház és Börtön 10 éves jubileumát ünneplő ökumenikus kápolnájában található a plakett. A kápolna szakrális hely, ahol a bűnös ember találkozik a bűnt megbocsátó Istennel. Itt el lehet csendesedni Isten előtt és megtisztulni a bűnöktől.


Innen


"Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban!"
Mahatma Gandhi
A hit a börtönben levőknek leginkább ahhoz nyújt segítséget, hogy türelemmel viseljék az elhagyatottságot és jobban tolerálják embertársaik viselkedését.

A díszdoboz a Kalocsai Fegyház és Börtön BV Intézetében készült /magántulajdon!/

"Ne azért imádkozzam,
hogy óva legyek a veszélyektől, hanem,
hogy félelem nélkül nézhessek szembe velük.
Ne azért könyörögjek,
hogy enyhüljenek a fájdalmaim, hanem,
hogy legyen erőm legyőzni őket.

Ne keressek szövetségeseket
az élet csataterén,
hanem saját erőmre támaszkodjam.
Ne sóvárogjak
szorongó félelemmel menekvésemért,
hanem bírjam türelemmel,
amíg elnyerem a szabadságomat.

Hadd ne legyek gyáva,
aki csak sikereiben figyelmez kegyelmedre,
de fogd a kezem bukásomban is."

RabindranathTagore: Gyümölcsszedés

A Szent Jobb Lator templom feldíszített harangja szentelés előtt 2004. október 29.Szent Jobb Lator templom, Tass-Alsószenttamás"A világ csak híd, amin átmegyünk, s mindig eszünkbe juttatja a túlsó partot. A legtöbb ember akkor találja meg újra az Istenhez vezető utat, amikor érzi, hogy minden földi támasz meginog lába alatt, és minden érték kiesik kezéből."

Gál Ferenc

A templom szentélye


Várkonyiné Berecz Irén

Én voltam

Én voltam Júdás, ki Jézust eladtam,
És Péter voltam, aki megtagadtam,
Az emlékezés félénk és homályos:
Voltam kézmosó, gyáva, vak Pilátus.
Ki ott ordít, az "Ecce Homo" képen,
Én voltam az a rongy üvöltő némber,
Én kiáltottam, hogy feszítse meg,
S felbömbölt rá a megvadult tömeg.

S mi megront bennünk kacagást és álmot,
Én mondtam ki a legborzasztóbb átkot,
Hogy az ő vére fiaimon, s rajtam!
/Ó beh jó most, hogy fiútlan maradtam!
Így csak engem ér az a szörnyű átok,
Meg azt, kivel egy életúton járok!/

És cédrus voltam, büszke Libanonban,
Aranyos hajón hozták törzsem onnan,
És álmomban, hogy Isten templomában,
Belőlem lesz a szent, az új frigyláda.
És jaj... szívemen kín emléke reszket:
Belőlem ácsolták a keresztet...

A szög voltam, mely szent kezét átverte,
A vas voltam, mely dárdává meredve
Átsuhant fájó, meggyötört szívén.
/Ó szörnyű álom, hogy mi voltam én!/

Én voltam ott feszítve a fán,
Bűnös lator, de Jézus oldalán.
Csúfolt bolond... de mégis jobbja mellett!
Ó most is hordja vállam a keresztet.
Szíjostor sújtja hátam és a keblem,
Csőcselék gúnyja hahotát felettem,
De kacaghatnak rajtam a bolondok,
Megtört szívem csendes, néma, boldog...

Mert akkoron a Golgota egén,
Jézus szelíden áthajolt felém,
És nekem súgta mosolyogva halkan:
"Bizony mondom neked
Velem leszel a Paradicsomban!"

Dr. Majzik Mátyás, a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság alapítójának emléktáblája a Szent Jobb Lator templomban.


"Aki szerette az elítélteket"
Dr. Majzik Mátyás 1940 - 2005Szent Jobb Lator templom a Keresztúttal."Az öröm és a fájdalom Isten jobb és bal keze, mindegy lesz, hogy melyikkel ölel magához, csak átöleljen."
Szent-Gály KataRenovabis u. 2. Közösségi Ház
"Nem emel fel már senki sem:
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek ily kegyetlen árva."


József Attila
"A felkelő nap
világítja meg,
hol vagyok:
rácsok és falak mögött,
zárak és reteszek mögött.

Az új nap
hoz nekem világosságot,
hogy mi vagyok:
fogoly
bezárva.

Kérlek,
legyen ismét sötét ..."


Petrus Ceelen - Rácsok mögött

Egy japán fogvatartott alkotása - található Tass-Alsószenttamáson a Közösségi Házban

Tass-Alsószenttamás
/falunak kicsi, tanyának nagy/

"Nem magamban bízom, hanem abban, aki bennem működik ..."

Nagy Szent Leó pápa
Egy elítélt rajzaiból kiállítás 2000. március 31.-én Jobb Lator nap alkalmából.

Akkor Te letörlöd
összes könnyeinket...

Akkor mi meglátjuk
az Ígéret Földjét
és nem a falakat
és nem a rácsokat nézzük többé.

Akkor Te mindannyiunkat
a nevünkön szólítasz,
és mi könnyezünk
a boldogságtól.

Akkor Te letörlöd
összes könnyeinket...

Amen


Óbudai Szent Péter és Pál Közösségi Ház, ahol a Mécses Levelező Kör összejövetelei vannak.
2000. szeptember 12."Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid"
Jn17,9
Mécses Levelező Kör összejövetele 2000. szeptember 12.

Minden alkalommal mi, az anonim levelezők, börtön rácsokat idéző, borítású gyertyát gyújtunk, melyen szívek vannak, a mi szíveinket és leveleinket szimbolizálják, ahogy áttörik a börtön rácsokat és örömhírt visznek az elítélteknek, levelező társainknak.


A legszebb ajándékok azok, amelyeket csendben, névtelenül adunk.
Ismeretlen

Szent Jobb Lator templom bejárata a szenteléskor 2004. október 29.

Első szentmise a Szent Jobb Lator templomban 2004. október 29.
Dr. Majzik Mátyás: Keresztúti ájtatosság az elítéltekért.
itt olvasható


Tomislav Ivancsics: Keresztúti ájtatossága: Találkozás Jézussal a keresztúton itt olvasható

Lénárd Ödön: A Jobb Lator Keresztútja itt olvasható

Dr. Folly Gábor: Keresztút itt olvasható

Vágner Mihály: Keresztút raboknak itt olvasható

Munkácsy Mihály: Golgota
/részlet/Prokop Péter pap, festőművész: Belenyugvás /1975/

Mécs László: Szenvedni kell

Áldott legyen a könny és a bánat.
Zord keresztedre bimbót csókolj
S úgy járd útját Kálváriádnak.

Az ég: a vágyak csillagboltja.
A boldogságra szomjas ember
Vágyát erény, bűn el nem oltja.

Áldott legyen a könny és a bánat,
Mert közel hoz a csillagokhoz
Csúcsán a szent Kálváriának.

Angyallá lesz ott minden árva
És szárnya nő s az ég kitárul
A vad latornak egy szavára.
Benne ragyogott fel reménységünk 1976.


Prokop Péter pap, festőművész alkotása: Balatonlelle római katolikus templom

Most pedig áll a kereszt ...
És aki rajta függ, még él. És aki idáig kísérte, még áll! És a kereszten függő "Elhagyatott" most az Anyjáról gondoskodik. Már csak ez hiányzott. Egyebet mindent megtett. Haza mehet az Atyához. Már semmije sincs. Siváran, egyedül, Atyjától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott, - az emberekért. Már Anyját is elhelyezte János szívén, már a Tanítványt is elhelyezte Anyja szívén. Már csak a Teljesedés van hátra, az Utolsó Szó, az Utolsó Lélegzet, és előre hanyatlik a töviskoronás fej.
"Beteljesedett!"


Dienes Valéria


Szent Dizmász

Bálint Sándor néprajzkutató: Dizmász a Szent Jobb Lator itt olvasható
Gárdonyi Géza: Diszmász /novella/ itt olvashatóPilinszky János: Két “rendhagyó” szent itt olvashatóMÉCSES RÓZSAFŰZÉR


Bevezető ima:
Jézusom, az irántad való szeretetből felajánlom a Mécses rózsafüzér öt titkát a Szentatyáért és az ő szándékaira, a világ és hazánk lelki megújulására, a nemzetek közti, társadalmi kiengesztelődésre, a börtönben, fogságban levőkért és szeretteikért, a fogvatartókért, a megkeményedett, veled ellenséges szívek megtéréséért, a mécses lelkiségért, a pálos rend tagjaiért, és a cursillos munkatársakért.
Bevezető titkok:
1. Aki életét adta értünk
2. Aki Szentlelkével erősít
3. Aki szeretetét árasztja a világra
Dicsőség.... + fatimai ima

Titkok: (A titkok után Dicsőség .. + fatimai ima + az ötödik 10-ed után Most segíts meg Mária.)
1. Aki eljött, hogy hirdesse a foglyoknak a szabadulást
2. Aki a bűnösökkel egy asztalhoz ült
3. Aki nem engedte, hogy a bűnös asszonyt megkövezzék
4. Aki a jobb Latornak üdvösséget ígért a kereszten
5. Aki Szent Apostola által a börtönőrnek hitet adott

Befejező ima:

Égi Édesanyánk, Világ Királynője!
Nevednek erejével zúzd össze a Sátánt
minden eszközével együtt!
Belőlünk pedig nevelj szenteket, a kegyelem által.
Győzd le bennünk a világ szellemét
és győzd meg általunk a világot,
hogy minél előbb eljöjjön Jézus Szíve országa
a Te Szeplőtelen Szíved által, akié vagyunk egészen.
Ámen

Nemzetközi Börtönmissziós Imahét

„Szeresd a kegyelmet!”

Imaheti felhívás


Magyar Testvéri Börtöntársaság

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

Magyar Evangéliumi Börtönmisszió

Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány

Esztergom Budapesti Főegyházmegye Börtönmissziója

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Börtönszolgálata

Mécses Szeretetszolgálat

2015. április 19-26.


„Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé.”

Zsolt 28,1-2

Sokszor szívenütő a Zsoltárok könyvében is, ahogy Isten emberei kegyelemért imádkoztak az Úrhoz, sőt azt gondolom, hogy mi magunk is sok esetben megtettük ezt mindannyian. Kegyelemért könyörgünk, amikor gyengének érezzük magunkat, amikor fájdalmak vesznek körül minket, és amikor tudjuk, hogy rosszat cselekedtünk. De leginkább akkor tesszük ezt, amikor már rájövünk, kevesek vagyunk ahhoz, hogy a saját bűneinktől megszabaduljunk, saját életünket jobbá tegyük. Ez a pillanat az, ami az egyik központi pillanata keresztény életünknek. Jézus Krisztus ezt tanította nekünk a farizeus és vámszedő példázatában:

„Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.”

A farizeust igazi lelki emberként tartották számon, olyan emberként, aki méltónak bizonyult arra, hogy Istennel személyes kapcsolata legyen. A vámszedő azonban a legjobban megvetettek közül való volt, mint csaló és áruló – nehezen volt elképzelhető, hogy Isten közelébe kerülhessen. Mégis, felismerte tehetetlenségét saját bűneivel szemben, ezért alázatosan és bátran z Úrhoz fordult, hogy bocsásson meg neki.

Ami pedig minket és a vámszedőt összeköt, az az a jó hír, hogy a trónon ülő, pontosabban a kegyelem székén trónoló mennyei Atya a kegyelem és a dicsőség Istene! Onnan tékozolja és osztja szeretetét mindazoknak, akik kérik Tőle! És ez az a felismerés, mely közelebb vezethet minket Hozzá, ez által kerülhetünk intenzívebb kapcsolatba Vele.

Ebben az évben is, és az Imahét keretében is kérjük az ÚR kegyelmét, hogy Őáltala mi is felismerjük azokat a lehetőségeket, amikor rajta keresztül, mi is kegyelmet gyakorolhatunk. Ezt követően pedig gondoljunk imádságban mindazokra, akiknek ugyanolyan szüksége van Isten gazdag kegyelmére, mint mi magunknak. Imádkozzunk a fogvatartottakért és családjukért, börtönlelkészekért, a börtönmisszióért, s mindazokért, akiket szolgálatunk érint.

Az ÚR szeret kegyelmesnek lenni, legyünk mi is az Ő kegyelmével telve!

Imádkozó és testvéri szeretettel:

Frank J. Lofaro, elnök

Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság

IMÁDKOZZUNK!

Április 19. vasárnap: a fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja. Az Úr irgalmáét az elítéltekért, a szabadultakért, családjaikért, gyermekeikért, az áldozatokért és a börtönmisszióért. Hogy az elítéltek megértsék az Úr gondoskodását, reménykedjenek és keressék a bűnbocsánatot. A rabokért, hogy megbékéljenek az áldozatukkal, a családdal és a társadalommal.

Április 20. hétfő: a helyreállító igazságszolgáltatás napja. Hogy az igazság kegyelemmel teljes legyen. A törvényalkotókért, hogy olyan törvényeket hozzanak, amely a bűnözők megtérését és társadalmi beilleszkedését segítik. A bírákért, hogy igazságos ítéleteket hozzanak, és munkájukat igazság és könyörületesség vezérelje.

Április 21. kedd: az áldozatok napja. Hogy az áldozatok vigasztalást találjanak az Úrban. Hogy megtanuljunk irgalmasnak lenni azokkal, akik fájdalmat okoztak.

Április 22. szerda: a szabadultak napja. A szabadultakért, hogy megtalálják helyüket a közösségben. A volt fogvatartottakért, hogy családjukban és a társadalomban megértésre találjanak. Hogy amint új életet kezdenek, képesek legyenek ellenállni a kísértésnek.

Április 23. csütörtök: a büntetés-végrehajtás napja. A börtönparancsnokokért és családjukért, hogy megbecsüljék őket. A börtönökben dolgozókért, hogy irgalommal végezzék munkájukat. Hogy bátorítva és reményt adva cselekedjenek hivatásuk gyakorlása közben.

Április 24. péntek: a börtönben lévők családjának napja. Az elítéltek családjáért, különösen a gyermekekért, hogy szebb jövőjük legyen. Az elítéltek családjaiért, hogy a távollét ne gyengítse szeretetüket és támogassák egymást. Az otthonmaradt családért, hogy irgalmat találjanak az Úrban, és türelemmel viseljék azt a megpróbáltatást, hogy hozzátartozójuk távol van.

Április 25. szombat: a börtönlelkészek, missziósok napja. A börtönlelkészekért és önkéntesekért, hogy az Úr adjon erőt, kitartást és türelmet, munkájukhoz. Hogy a fegyőrök és az elítéltek is segítséget kapjanak a börtönlelkészektől és missziósoktól.

Április 26. vasárnap: a megbékélés napja. Hogy a fogvatartottak a Kereszthez jöjjenek, ahhoz a helyhez, ahol a szeretet és az igazság találkoznak. Hogy a fogvatartottak megbékéljenek az áldozataikkal, családjukkal és közösségekkel.

Kedves Lelkésztestvérek az Úr Jézusban!

Ez az esztendő immáron a huszonharmadik, amikor bekapcsolódunk Magyarországon is a Nemzetközi Börtönmissziós Imahétbe. Idén is célunk, hogy minden hazai és határon túli felekezet gyülekezete, egyházközsége számára eljuttassuk felhívásunkat, az Imahét programját. Hálásak vagyunk az Istennek, hogy egyre többen csatlakoznak felhívásunkhoz, és egyre többen vannak azok is, akik a börtönmisszió szolgálatában részt vesznek. Hisszük, hogy szolgálatunk nem hiábavaló és annak vannak eredményei e világban. A világ mintegy 100 országában szervezik meg a Börtönmissziós Imahetet. Szeretettel kérjük lelkész testvéreinket, gyülekezeti tagokat, hogy a Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnapon (április 19.) kezdődő héten, szokásos alkalmaikon kapcsolódjanak be az imádságba, s tegyenek bizonyságot arról, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az Igazság, és nála van a megbocsátás és az irgalom. Ez az az üzenet, ez az a világosság melyet mindannyiunknak hirdetnünk kell a börtönök falain belül és kívül, a fogvatartottaknak és gyermekeiknek egyaránt. Megragadva az imaheti felhívásunkat, idén arra kérjük Lelkésztestvérünket és a gyülekezetet, hogy adományukkal támogassák a börtönlelkészek és a börtönmisszió szolgálatát! Kérem a Testvéreket, hogy egy Újszövetség vagy Biblia árával támogassák fogvatartottak között végzett munkánkat. Ezért szeretettel kérjük, hogy 500-1000.- Ft-ot szíveskedjenek erre a célra megküldeni, a közlemény rovatba kérjük beírni programunk nevét: „Egy Gyülekezet – egy Biblia”. Szeretnénk, ha az összegyűlt adományból minél több „evangéliumot” küldhetnénk be a magyarországi börtönökbe!

Életükre, szolgálatukra, gyülekezetük életére Isten áldását kérve, testvéri szeretettel köszönti:

Roszík Gábor evangélikus lelkész, elnök

Magyar Testvéri Börtöntársaság

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

2100 Gödöllő, Pf.: 268., Tel./Fax: +36/28-530-401, bortonmisszio@gmail.com,

Számlaszámunk: 10300002-20345073-00003285

www.bortontarsasag.hu

www.restorative-justice.eu

www.facebook.com/bortontarsasag
NE FÉLJETEK TŐLEM!

"EMBERSÉGÉRT" - kitüntetés a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaságtól - 2000.-ben
TI VAGYTOK AZ ÉN KEZEIM!"EMBERSÉGÉRT" kitüntetés a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaságtól - 2000.-ben.


Honlapkészítés