ISTEN HOZTA A MÉLYKÚTI KARITÁSZ CSOPORT HONLAPJÁN!

Segítsen, hogy segíthessünk!
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Aktuális hírek
Szeretetmorzsák - kiadvány
Képgaléria
Utcaapostoli szolgálat
Szeretet Misszionáriusai
Börtönpasztoráció
Lepramisszió
Szolgálataink
Szentírási mottóink, lelki háttér
Imák, idézetek
A segítés tízparancsolata, képzések, tréningek
Támogatóink
Más honlapok
Mi írtuk
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
Erzsébeti Közösségi Ház
Szakdolgozatok
Nekünk és rólunk írták

"Szeretettel szolgáljatok egymásnak."
Gal 5,13Boldog Hildegard Burjan a szociális érzékenység és cselekedetek nagyasszonya.
Hitvallása így szólt: "Bizonyosan tudom, hogy csak egy igazi, boldogság van és az Isten szeretete. Minden más szerezhet örömet, de csak akkor értékes, ha ebből a szeretetből származik, ha abban van megalapozva."
Magyar származású férje volt /a győri származású Burján Sándor/, nagy betegségéből felgyógyulva, Bécsben, 1919. 10. 04.-én megalapította a Caritas Socialis /CS/ elnevezésű női apostolkodó társulatot, amely 1936-ban nyert pápai jóváhagyást, majd 1961-től pápai jogú társulat lett. Jelmondatukul Szent Pál szavait választották: "Krisztus szeretete sürget minket."
Burján Hildegárdot boldoggá avatták, 2012. január 29.-én Bécsben.
Lázár Ilona CS nővér is ehhez a rendhez tartozik, aki 1991-ben hazajött Magyarországra, a Magyar Karitász újraindításában segíteni.

A segítés tízparancsolata


1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.

2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.

3. A bajbajutottat sohase alázd meg, érezze, hogy öröm számodra, ha segíthetsz.

4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.

5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.

6. A bajbajutott nem "eset," hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.

7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Dolgozz ki feltűnésmentes ellenőrzési rendszert és járj utána a fontosabb ügyeknek.

8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről és köszönj meg minden adományt, még a legkisebbet is.

9. A segítés nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar: több szem többet lát, több kéz többet segít.

10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. És imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott!

A karitász csoportokban dolgozók mércéül a szeretet parancsát választják. A gyakorlati munkában a "Segítés tízparancsolatát" igyekeznek követni.


Az irgalmasság testi cselekedetei

1. az éhezőknek ételt adni
2. a szomjazóknak italt adni
3. a mezíteleneket ruházni
4. a fogságban élőket kiváltani
5. a betegeket meglátogatni
6. az utasoknak szállást adni
7. a halottakat eltemetni


Az irgalmasság lelki cselekedetei

1. a bűnösöket meginteni
2. a tudatlanokat tanítani
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni
4. az élőkért és holtakért imádkozni
5. a szomorúakat vigasztalni
6. az igazságtalanságokat békével tűrni
7. az ellenünk vétőknek megbocsátani
A Mélykúti Szent Erzsébet templom oltárképe
Prokop Péter pap, festőművész ajándéka.Középső nagy kép: Árpád-házi Szent Erzsébet alamizsnát oszt az éhező szegényeknek. / az éhezőknek ételt adni/

Bal felső kép: Szent László katonáinak vizet fakaszt a sziklából /szomjazóknak italt adni/
Alatta: Szent Kristóf nyakában a gyermek Jézussal átkel egy folyón / vándoroknak szállást adni/
Alatta: Szent Márton katonaköpenyét megfelezi egy didergő koldussal /ruhátlanokat felruházni/

Jobb felső kép: Lajos őrgróf, Szent Erzsébet férje, a töviskoszorús Krisztust találja ágyában a leprás koldus helyett /betegeket látogatni/
Alatta: Páli Szent Vince magát láncoltatja a hajópadhoz egy gályarab helyett /fogságban lévőket fölkeresni/
Alatta: vértanú temetés egy katakombában /halottakat eltemetni/

A képek alatt felírat: "Bármit tettetek, nekem tettétek."

Boldog Kalkuttai Teréz anya "8 parancsolata"

l. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba dőlhet.

Ne törődj vele! Te csak építs!

2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.

Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!

3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz cserébe.

Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!

4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz.

Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!

6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és önző.

Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!

7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék vezet.

Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!

8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid lesznek.

Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
1995-től karitász képző lelkigyakorlatok Iszkaszentgyörgyön. /I-IV/
1995, 1996, 1997 kommunikációs tréningek Iszkaszentgyörgyön /önismeret, csoport munka, kapcsolat teremtés, konfliktus kezelés/.

Lelkigyakorlatos Ház Iszkaszentgyörgy
Az Úr ugyanis Lélek s ahol az Úr lelke, ott a szabadság."
2 Kor 3,17


Lelkigyakorlatos Ház kápolnája Iszakszentgyörgy

Ez a hely a lélek szanatóriuma.
Engedd lelkedre hatni a Lelkigyakorlatos Ház csendjét.
Ez a csend gyógyít, erősít, vigasztal.
Ebben a csendben meghallod Isten szavát, megérzed szíved dobbanását, megérted életed feladatát.
A csend nevel, kikristályosítja a lélek értékét.
Tudod-e, hogy téged Isten boldogságra teremtett?
De ezt csak vele és általa érheted el!
A Lelkigyakorlatos Ház a legősibb kultúrház, ahol a lélek nemesedik.
A Lelkigyakorlatos Ház oázis a világ sivatagjában.
Az élet meghajszolt tempójában nem csak nyugalomra vágyik szívünk, hanem egy végtelen személyes, soha ki nem alvó szeretetre is, amely Krisztusban testesült meg, aki titokban jelen van a Lelkigyakorlatos Házban.
Ezzel az örök szeretettel való kapcsolatot, párbeszédet kínálja fel neked ennek a háznak a csendje.

Lázár Ilona C.S. nővér, Bécs, Ausztria. 1991-ben jött haza Magyarországra, hogy segítse újraindítani a Katolikus Karitászt.

"Íme itt vagyok, Uram."
ApCsel 9,10/b
Domaszék-Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház
1996. őszén 30 órás szenvedélybeteg-segítő alaptanfolyam, négy fő részvételével.

Domaszék-Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház kápolnája


A meditáció és az imádkozás a két legfontosabb módja annak, hogy befelé forduljunk a lelket táplálni.
A lelkünk három dologtól fejlődik, ezek: a csönd, a hála és a belső béke.
Kommunikációs tréning Mélykúton, vezette Zöldy Pál magatartás kutató és elemző, 2007. március 3.-án.


Szenvedélybeteg-segítő tréning Mélykúton, vezette Molnár Ferenc diakónus, a Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője 2006. december 2.-án.


Karitász képző lelkigyakorlat Iszkaszentgyörgyön.
Szentmise P. Dr. Bálint József SJ atyával és Hornyák János görög katolikus parochussal.
Bálint atya 2008-ban kapta a Parma fidei - Hit pajzsa kitüntetést."Szenvedni és nagy dolgokat cselekedni: ez a magyarok hivatása" /XI. Pius pápa/
"Hát, ami a szenvedést illeti, jócskán kivettük a részünket, ha nagy dolgokat nem is cselekedtünk"
P. Dr. Bálint József SJ
1916 - 2009


Karitász önkéntesek képzési tábora Domaszék - Zöldfáson, 2011. július 31-től augusztus 6.-ig.
Téma: a Család és az Önkéntesség éve, valamint a Katolikus Karitász ebben az évben ünnepli megalakulásának 80., újjászerveződésének pedig 20. évfordulóját.

Beteglátogatási tréning Mélykúton2012. november 17.-én Beteglátogatási tréninget szervezett karitász csoportunk Mélykúton a Közösségi Házban, a Katolikus Karitász anyagi és erkölcsi támogatásával.

A képzést Kovácsné Kelemen Judit a pécsi egyetem tanára vezette a 41 fő résztvevő számára. A résztvevők közül 6 fő a környező településekről érkezett.

A képzés céljai: A képzésben résztvevők megismerkedjenek az intézményi beteglátogatás alapvető szabályaival, a betegekkel folytatott kommunikáció alapelveivel. A képzés eredményeképpen a résztvevők képessé válnak arra, hogy egészségügyi és/vagy szociális intézményekben szakszerű beteglátogatást végezzenek.

A képzés célcsoportja: Akik egy adott egyházmegye területén önkéntes beteglátogató tevékenységet szeretnének végezni, vagy már megkezdett önkéntes tevékenységük minőségét fejleszteni.

Megszerezhető kompetenciák:
a beteglátogatás alapvető szabályainak ismerete
a betegekkel való kapcsolatfelvétel módszereinek ismerete
a betegekkel való kapcsolatfelvétel készségének alkalmazása
a segítő beszélgetés alapelveinek ismerete
a segítő beszélgetés képességének fejlesztése
kommunikációs készség fejlesztése

A képzés módja: Előzetes tudás szint felmérése, képzés egységei, a Tanúsítvány kiadásának feltétele, étékelés módja, számonkérések tartalma, a felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer: a képző kérdésekkel méri fel a képzésen résztvevők tudás szintjét.

Tanúsítványok ünnepélyes kiosztásával zárult a tréning.
Ismét egy felejthetetlen nap, varázslatos együtt töltése után, a beteglátogatási ismeretek bővítésével búcsúztak egymástól a résztvevők. Az ebédszünetben jókat lehetett beszélgetni, ismerkedni egymással.

A Tanúsítványban szerepel egy szép, Boldog Kalkuttai Teréz anya idézet, melyet megosztunk:

„Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”

Honlapkészítés